طراحی لوگو خدمات نوین وب اورینت
توسط snzboy در تاریخ 24 فروردین 97
طراحی لوگو خدمات نوین وب اورینت
مطمئنا یکی از ویژگی های لوگوی هر برند سادگی و به دور از پیچیدگی بودن است به طوری که نشان به راحتی در ذهن مخاطب ماندگار شود در طراحی این لوگو نیز با ترکیب المان های نشان دهنده فعالیت برند همچنین حرف ابتدای نام برند سعی بر دست یابی به این مهم بوده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو خدمات نوین وب اورینت
توسط snzboy در تاریخ 24 فروردین 1397
مطمئنا یکی از ویژگی های لوگوی هر برند سادگی و به دور از پیچیدگی بودن است به طوری که نشان به راحتی در ذهن مخاطب ماندگار شود در طراحی این لوگو نیز با ترکیب المان های نشان دهنده فعالیت برند همچنین حرف ابتدای نام برند سعی بر دست یابی به این مهم بوده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
21
914
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy