طراحی لوگو فروشگاه لوازم موسیقی روکسون
توسط snzboy در تاریخ 24 فروردین 97
طراحی لوگو فروشگاه لوازم موسیقی روکسون
با توجه به درخواست کارفرما مبنی بر اینکه طرح نهایی هم مدرن و هم به فعالیت اشاره داشته باشد طرحی برای این برند ایجاد شد که علاوه بر دارا بودن رنگ بندی جذاب به شکل جالبی حاوی موضوع موسیقی هم باشد .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو فروشگاه لوازم موسیقی روکسون
توسط snzboy در تاریخ 24 فروردین 1397
با توجه به درخواست کارفرما مبنی بر اینکه طرح نهایی هم مدرن و هم به فعالیت اشاره داشته باشد طرحی برای این برند ایجاد شد که علاوه بر دارا بودن رنگ بندی جذاب به شکل جالبی حاوی موضوع موسیقی هم باشد .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
10
685
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy