طراحی رابط کاربری وب سایت اورینت
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 97
طراحی رابط کاربری وب سایت اورینت
یکی از دغدغه های کارفرما ایجاد طرحی مدرن و استاندارد بود که با بهره گیری از رنگ های جذاب و لایه بندی استاندارد باعث راحتی ارتباط کاربر شود . مجموعه اورینت در زمینه ارایه راهکارهای نوین تجارت الکترونیک فعالیت دارد . صفحه کامل در پایین اتچ شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری وب سایت اورینت
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 1397
یکی از دغدغه های کارفرما ایجاد طرحی مدرن و استاندارد بود که با بهره گیری از رنگ های جذاب و لایه بندی استاندارد باعث راحتی ارتباط کاربر شود . مجموعه اورینت در زمینه ارایه راهکارهای نوین تجارت الکترونیک فعالیت دارد . صفحه کامل در پایین اتچ شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
885
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy