طراحی لوگو خدمات باربری کالا eBAR
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 97
طراحی لوگو خدمات باربری کالا eBAR
با توجه با بین المللی بودن برند تصمیم گرفته شد تا به صورت انگلیسی لوگو طراحی شود و مفهوم حمل کالا و بار از نقطه ای به نقطه ی دیگر را به آسانی نمایش دهد که این طرح با ترکیب سه المان : بار ، حمل و نقل و حرف e شکل گرفته است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو خدمات باربری کالا eBAR
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 1397
با توجه با بین المللی بودن برند تصمیم گرفته شد تا به صورت انگلیسی لوگو طراحی شود و مفهوم حمل کالا و بار از نقطه ای به نقطه ی دیگر را به آسانی نمایش دهد که این طرح با ترکیب سه المان : بار ، حمل و نقل و حرف e شکل گرفته است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
28
941
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy