طراحی رابط کاربری اپلیکیشن فالوکده
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 97
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن فالوکده
اپلیکیشن فالوکده یک سرویس برای دریافت لایک و فالوور اینستاگرام به صورت سفارشی است که در این طراحی سعی شد تا با اسکلت متفاوت و رابط کاربری یوزرفرندلی از رقیبان یک اپلیکیشن متمایز ایجاد و طراحی شود .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن فالوکده
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 1397
اپلیکیشن فالوکده یک سرویس برای دریافت لایک و فالوور اینستاگرام به صورت سفارشی است که در این طراحی سعی شد تا با اسکلت متفاوت و رابط کاربری یوزرفرندلی از رقیبان یک اپلیکیشن متمایز ایجاد و طراحی شود .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
28
1279
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy