طراحی لوگو خرید و فروش اتومبیل تیکاف
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 97
طراحی لوگو خرید و فروش اتومبیل تیکاف
یکی از ویژگی های طراحی لوگو تیکاف این است که شکل بصری کلی لوگو مفاهیم همچون سرعت و اتومبیل را در نگاه اول القا میکند استفاده از رنگ قرمز که رنگ هیجان و تحرک است بهره گرفته شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو خرید و فروش اتومبیل تیکاف
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 1397
یکی از ویژگی های طراحی لوگو تیکاف این است که شکل بصری کلی لوگو مفاهیم همچون سرعت و اتومبیل را در نگاه اول القا میکند استفاده از رنگ قرمز که رنگ هیجان و تحرک است بهره گرفته شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
43
1456
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy