طراحی رابط کاربری وب سایت مهندسی ساختمان
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 97
طراحی رابط کاربری وب سایت مهندسی ساختمان
در طراحی رابط کاربری این وبسایت از استاندارد فلت استفاده شده است که باعث روان تر شدن ارتباط مخاطب با وبسایت میشود استفاده از ساختار استاندارد و همچنین استفاده از تصاویر بصورت بهینه باعث مطلوب شدن نتیجه خروجی شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری وب سایت مهندسی ساختمان
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 1397
در طراحی رابط کاربری این وبسایت از استاندارد فلت استفاده شده است که باعث روان تر شدن ارتباط مخاطب با وبسایت میشود استفاده از ساختار استاندارد و همچنین استفاده از تصاویر بصورت بهینه باعث مطلوب شدن نتیجه خروجی شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
15
879
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy