طراحی لوگو آگهی نامه تبلیغاتی و نیازمندی نوین
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 97
طراحی لوگو آگهی نامه تبلیغاتی و نیازمندی نوین
یکی از اهداف این پروزه این بود که فرم حروف دارای ساختار متفاوتی نسبت به لوگوتایپ های معمول داشته باشد و در عین حال جذاب و خوانایی بالایی هم داشته باشد لوگومارک طراحی شده به صورت آیکونیک و مینیمال یکی دیگر از ویژگی های این لوگو است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو آگهی نامه تبلیغاتی و نیازمندی نوین
توسط snzboy در تاریخ 26 فروردین 1397
یکی از اهداف این پروزه این بود که فرم حروف دارای ساختار متفاوتی نسبت به لوگوتایپ های معمول داشته باشد و در عین حال جذاب و خوانایی بالایی هم داشته باشد لوگومارک طراحی شده به صورت آیکونیک و مینیمال یکی دیگر از ویژگی های این لوگو است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
50
1549
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy