طراحی لوگو فروشگاه انلاین گل و گیاه تپ گل
توسط snzboy در تاریخ 27 فروردین 97
طراحی لوگو فروشگاه انلاین گل و گیاه تپ گل
در این پروژه با استفاده از المان گل رز و رنگ آن تلاش شد تا حس القای فعالیت به مخاطب انجام شود مطئنا فرم های کشیده و منحنی برای قسمت های بالایی لوگوتایپ این حس را افزایش می دهد و باعث ایجاد یک لوگو ساده در عین حال جذاب شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو فروشگاه انلاین گل و گیاه تپ گل
توسط snzboy در تاریخ 27 فروردین 1397
در این پروژه با استفاده از المان گل رز و رنگ آن تلاش شد تا حس القای فعالیت به مخاطب انجام شود مطئنا فرم های کشیده و منحنی برای قسمت های بالایی لوگوتایپ این حس را افزایش می دهد و باعث ایجاد یک لوگو ساده در عین حال جذاب شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
65
2082
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy