طراحی رابط کاربری اپلیکیشن مرغ سحر
توسط snzboy در تاریخ 27 فروردین 97
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن مرغ سحر
این پروژه یک اپلیکیشن تقویم با امکانات خاص است از جمله : هواشناسی ، اوقات شرعی و ... با توجه به نام اپلیکیشن تلاش در ایجاد یک محیط بصری بود تا علاوه بر متفاوت بودن از نظر فرم و رنگ بندی ، ارتباط بسیار خوبی با مخاطب ایجاد شود .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن مرغ سحر
توسط snzboy در تاریخ 27 فروردین 1397
این پروژه یک اپلیکیشن تقویم با امکانات خاص است از جمله : هواشناسی ، اوقات شرعی و ... با توجه به نام اپلیکیشن تلاش در ایجاد یک محیط بصری بود تا علاوه بر متفاوت بودن از نظر فرم و رنگ بندی ، ارتباط بسیار خوبی با مخاطب ایجاد شود .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
15
1136
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy