طراحی رابط کاربری وبسایت مدیریت محصول
توسط snzboy در تاریخ 28 فروردین 97
طراحی رابط کاربری وبسایت مدیریت محصول
آکادمی مدیریت محصول یک وبسایت در حوزه آموزش استارت اپ ها در زمینه مدیریت محصول است از آنجا که اکثر مخاطبان این وبسایت قشر تحصیل کرده هستند سعی در آن شد تا با ایجاد یک رابط کاربری با رنگ های روشن و تکنیک های فضای خالی طرحی مناسب ایجاد شود تا به نیازهای این گروه پاسخ داده شود .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری وبسایت مدیریت محصول
توسط snzboy در تاریخ 28 فروردین 1397
آکادمی مدیریت محصول یک وبسایت در حوزه آموزش استارت اپ ها در زمینه مدیریت محصول است از آنجا که اکثر مخاطبان این وبسایت قشر تحصیل کرده هستند سعی در آن شد تا با ایجاد یک رابط کاربری با رنگ های روشن و تکنیک های فضای خالی طرحی مناسب ایجاد شود تا به نیازهای این گروه پاسخ داده شود .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
36
1829
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy