طراحی رابط کاربری بازی میکده
توسط snzboy در تاریخ 28 فروردین 97
طراحی رابط کاربری بازی میکده
بازی میکده یک بازی درحوزه مشاعره و سرگرمی که مطمئنا نیازمند ایجاد یک فضای متفاوت و رنگ بندی های جدید برای رقابت با دیگر برنامه های این حوزه می باشد بنابراین با ایجاد یک رابط کاربری دوستانه و ترکیب رنگ جذاب این چالش پاسخ داده شد و طرح مناسبی ایجاد شد .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری بازی میکده
توسط snzboy در تاریخ 28 فروردین 1397
بازی میکده یک بازی درحوزه مشاعره و سرگرمی که مطمئنا نیازمند ایجاد یک فضای متفاوت و رنگ بندی های جدید برای رقابت با دیگر برنامه های این حوزه می باشد بنابراین با ایجاد یک رابط کاربری دوستانه و ترکیب رنگ جذاب این چالش پاسخ داده شد و طرح مناسبی ایجاد شد .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
22
1584
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy