طراحی رابط کاربری لندینگ پیج چتر دانش
توسط snzboy در تاریخ 29 فروردین 97
طراحی رابط کاربری لندینگ پیج چتر دانش
پروژه متعلق به یکی از بسته های آموزشی موسسه آموزشی چتر دانش است که بنده چندین سال متوالی افتخار همکاری با این موسسه را داشته ام . مطئنا صفحات لندینگ نقش مهمی در ترافیک ورودی به وبسایت را دارا هستند بنابراین تلاش بر این بود تا ضمن استفاده از حداکثر فضا برای معرفی محصول از جلوه های بصری نیز بهره کافی گرفته شود .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری لندینگ پیج چتر دانش
توسط snzboy در تاریخ 29 فروردین 1397
پروژه متعلق به یکی از بسته های آموزشی موسسه آموزشی چتر دانش است که بنده چندین سال متوالی افتخار همکاری با این موسسه را داشته ام . مطئنا صفحات لندینگ نقش مهمی در ترافیک ورودی به وبسایت را دارا هستند بنابراین تلاش بر این بود تا ضمن استفاده از حداکثر فضا برای معرفی محصول از جلوه های بصری نیز بهره کافی گرفته شود .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
33
1704
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy