طراحی لوگو و هویت بصری نویان
توسط snzboy در تاریخ 29 فروردین 97
طراحی لوگو و هویت بصری نویان
نویان برندی در حوزه طراحی و خدمات وب است که مدرن بودن ، حس اعتماد و بروز بودن از ویژگی های آن است در این پروژه با بهره گیری از ترکیب مدرن رنگ های آبی حس آرامش به مخاطب القا میشود ، در طراحی لوگو از ایده حرف " ن " که حرف ابتدای نام برند میباشد استفاده شده است چون شکل هندسی دایره جذاب و متناسب در کاربرد های مختلف است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو و هویت بصری نویان
توسط snzboy در تاریخ 29 فروردین 1397
نویان برندی در حوزه طراحی و خدمات وب است که مدرن بودن ، حس اعتماد و بروز بودن از ویژگی های آن است در این پروژه با بهره گیری از ترکیب مدرن رنگ های آبی حس آرامش به مخاطب القا میشود ، در طراحی لوگو از ایده حرف " ن " که حرف ابتدای نام برند میباشد استفاده شده است چون شکل هندسی دایره جذاب و متناسب در کاربرد های مختلف است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
98
2119
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy