soheilborhan
  • Iran, Tabriz
  • عضویت از : 21 آبان 1399 آخرین فعالیت : امروز
طراح گرافیک و معمارداخلی هستم و به شعاری که میدم ایمان دارم: خاص بودن یعنی به تصویر کشیدن رویاهای یک ذهن.

طراح گرافیک و معمارداخلی هستم و به شعاری که میدم ایمان دارم: خاص بودن یعنی به تصویر کشیدن رویاهای یک ذهن.

معماری تکسا شهریور 1395 - آبان 1398 ( 3 سال )

طراح داخلی

به عقیده من نمونه کار مهری بر اثبات توانایی های یک فریلنسر می باشد.


رسانه ملی ارتش اسفند 1396 - اردیبهشت 1399 ( 2 سال )

طراح گرافیک

تحقیق، شک و تردید و حساسیت کارفرما محترم برای واگذاری پروژه خود به فریلنسر امری کاملا به جا میباشد. زمانی که یک فریلنسر از طرف کارفرما برای انجام پروژه انتخاب می شود، باید پاسخ این اعتماد کارفرما را با تحویل به موقع پروژه، کیفیت بالای کار و جلب رضایت کارفرما از کار در اتمام پروژه،بدهد.


آناتا مرداد 1399 - آبان 1399 ( کمتر از یک سال )

طراح گرافیک

ایمان، صداقت، تعصب، پشتکار، خلاقیت و صبر و حوصله یک رمز موفقیت است.


کارشناس معماری

موسسه آموزش عالی رشدیه

آبان 1393 - آبان 1397 ( 4 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : متاهل

زبان‌های مسلط : English

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است