شبیه ساز زلزله
توسط sohiyel در تاریخ 25 بهمن 98
شبیه ساز زلزله
این پروژه شبیه ساز شرایط زلزله در مدرسه در محیط واقعیت مجازیست که کاربر با زدن عینک واقعیت مجازی خود را در کلاس میبینید و بعد از زلزله باید پس از خاموش کردن آتش به کمک کردن به مصدومان بپردازد و از کلاس خارج شوند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
شبیه ساز زلزله
توسط sohiyel در تاریخ 25 بهمن 1398
این پروژه شبیه ساز شرایط زلزله در مدرسه در محیط واقعیت مجازیست که کاربر با زدن عینک واقعیت مجازی خود را در کلاس میبینید و بعد از زلزله باید پس از خاموش کردن آتش به کمک کردن به مصدومان بپردازد و از کلاس خارج شوند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
45
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sohiyel