...

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

  • بسیار متعهد و پاسخگو و تحویل به موقع کار و پاسخگوی سوالات احتمالی حتی بعد از اتمام پروژه
    22 آذر 1396
  • بسیار وقت شناس، دقیق، متعهد و از نظر کاری حرفه ای هستند. همکاری با ایشان را به دیگران نیز توصیه می کنم. امیدوارم در آینده باز هم با ایشان همکاری داشته باشم.
    04 آذر 1396