کاروام
توسط svkm1363 در تاریخ 14 تیر 98
کاروام
استارت‌آپی در حوزه تامین جمعی برای پروژه‌های اقتصادی خرد (تامین مالی کسب و کارهای کوچک بویژه برای افراد کم برخوردار)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کاروام
توسط svkm1363 در تاریخ 14 تیر 1398
استارت‌آپی در حوزه تامین جمعی برای پروژه‌های اقتصادی خرد (تامین مالی کسب و کارهای کوچک بویژه برای افراد کم برخوردار)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
11
61
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر svkm1363