مقياس پذيري الگوريتم هاي موازي
توسط tahereh205 در تاریخ 11 آبان 93
مقياس پذيري الگوريتم هاي موازي
.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مقياس پذيري الگوريتم هاي موازي
توسط tahereh205 در تاریخ 11 آبان 1393
.
مهارت های استفاده شده
0
152
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر tahereh205