هویت بصری
توسط tangraphic در تاریخ 18 آبان 98
هویت بصری
طراحی لوگو، برچسب و اتیکت یا کارت آویز محصولاد صنایع دستی تن تن تیم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
هویت بصری
توسط tangraphic در تاریخ 18 آبان 1398
طراحی لوگو، برچسب و اتیکت یا کارت آویز محصولاد صنایع دستی تن تن تیم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
7
9
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر tangraphic