جیبینو - پرداخت الکترونیک
توسط suspended در تاریخ 11 اسفند 97
جیبینو - پرداخت الکترونیک
جیبینو یک سامانه جامعه پرداخت خرد و الکترونیک بر پایه اندروید و ای او اس هستش که دارای پنل مدیریت مبتنی بر ویندوز هم هست. این سامانه برای پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی و اتوبوس وانتقال پول استفاده میشه.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
جیبینو - پرداخت الکترونیک
توسط suspended در تاریخ 11 اسفند 1397
جیبینو یک سامانه جامعه پرداخت خرد و الکترونیک بر پایه اندروید و ای او اس هستش که دارای پنل مدیریت مبتنی بر ویندوز هم هست. این سامانه برای پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی و اتوبوس وانتقال پول استفاده میشه.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
90
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر suspended