دریک - اپ پرداخت آنلاین
توسط suspended در تاریخ 19 اسفند 97
دریک - اپ پرداخت آنلاین
دریک یک اپلیکیشن پرداخت آنلاین خرد مانند تاکسی و اتوبوس و هزینه های شهری است که برای فاوا تهران توسعه داده شده است و شامل پلتفرم های مدیریت ، نسخه اندروید و نسخه ای او اس می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
دریک - اپ پرداخت آنلاین
توسط suspended در تاریخ 19 اسفند 1397
دریک یک اپلیکیشن پرداخت آنلاین خرد مانند تاکسی و اتوبوس و هزینه های شهری است که برای فاوا تهران توسعه داده شده است و شامل پلتفرم های مدیریت ، نسخه اندروید و نسخه ای او اس می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
74
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر suspended