تایپ و صفحه آرایی کتاب رمان
توسط teemtype در تاریخ 10 تیر 99
تایپ و صفحه آرایی کتاب رمان
در صفحه آرایی این کتاب سعی بر این بوده که طراحی بر اساس گروه سنی مخاطب که اکثرا جوانان هستند، انجام شود. طراحی طبق سلیقه کارفرما ساده و مینیمال انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تایپ و صفحه آرایی کتاب رمان
توسط teemtype در تاریخ 10 تیر 1399
در صفحه آرایی این کتاب سعی بر این بوده که طراحی بر اساس گروه سنی مخاطب که اکثرا جوانان هستند، انجام شود. طراحی طبق سلیقه کارفرما ساده و مینیمال انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر teemtype