torshizi / پروژه انجام شده

4

پروژه انجام شده
 • سلام این پروژه را قبلا همین جا ایجاد کرده بودم که به دلیل سف...
  بودجه:
  1 پیشنهاد
  29 آبان 1397
 •  سلام بنده باتوجه به کارم که مستند سازی هست میخام که اپی برام بسازید ت...
  بودجه:
  1 پیشنهاد
  24 بهمن 1397
 • به شکل ضربتی و نهایتا تا سوم فروردین 98 به یک اپلیکیشن برای معرفی حدود...
  بودجه:
  12 پیشنهاد
  07 فروردین 1398
 • ارتقا و توسعه اپ موجود با ایجاد تغییرات زیر طبق توضیحات و جزئیات مط...
  بودجه:
  1 پیشنهاد
  27 فروردین 1398