حذف پرده سبز با نرم افزار افترافکت
توسط vafa97 در تاریخ 21 اردیبهشت 98
حذف پرده سبز با نرم افزار افترافکت
حذف پرده سبز با افتر افکت
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
حذف پرده سبز با نرم افزار افترافکت
توسط vafa97 در تاریخ 21 اردیبهشت 1398
حذف پرده سبز با افتر افکت
مهارت های استفاده شده
1
37
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر vafa97