طراحی لوگو و لوگو تایپ _ انجمن ادبی سیفا
توسط viria در تاریخ 15 آذر 98
طراحی لوگو و لوگو تایپ _ انجمن ادبی سیفا
طراحی لوگو و لوگوتایپ هنری است که ریشه از سمبل ها و نشانه و طرح های بستانی دارد که از دیر باز تا کنون توجه علاقمندان را به خود جلب کرده . این هنر در طول زمان دستخوش تغییراتی بوده که سبب شده طراحی لوگو به هنری که دانش عظیمی را میطلبد تبدیل شود . در این هنر اصول روانشناختی ، ریاضیات ، هندسه با خلاقیت بهم آمیخته اند تا در ذهن مخاطب نمادی ماندگار را متجلی کنند .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو و لوگو تایپ _ انجمن ادبی سیفا
توسط viria در تاریخ 15 آذر 1398
طراحی لوگو و لوگوتایپ هنری است که ریشه از سمبل ها و نشانه و طرح های بستانی دارد که از دیر باز تا کنون توجه علاقمندان را به خود جلب کرده . این هنر در طول زمان دستخوش تغییراتی بوده که سبب شده طراحی لوگو به هنری که دانش عظیمی را میطلبد تبدیل شود . در این هنر اصول روانشناختی ، ریاضیات ، هندسه با خلاقیت بهم آمیخته اند تا در ذهن مخاطب نمادی ماندگار را متجلی کنند .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
19
دنبال کنید