بازی رایانه ای کوهستان سرد
توسط volatile در تاریخ 12 مرداد 99
بازی رایانه ای کوهستان سرد
این بازی با unreal engine 4 در سال 95 ساخته شده است. داستان: چند شب به عملیات باقی‌ مانده است. هر شب گروه‌های تجسس برای نفوذ به داخل پایگاه دشمن که در کوههای سرد و یخ بسته قرار دارد تلاش می‌کنند. از میان کماندوها یک فرد کارکشته با نام کاوه انتخاب و به همراه تعدادی از افراد گروه تجسس به ارتفاعات منطقه دشمن وارد می‌شود.کاوه و تیمش پس از بررسی پایگاه و تشکیلات عظیم دشمن به بقیه گروه می‌گویند که بهتر است کار را هرچه سریعتر آغاز کنند تا بتوانند از غافلگیری دشمن برای نفوذ به داخل پایگاه ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بازی رایانه ای کوهستان سرد
توسط volatile در تاریخ 12 مرداد 1399
این بازی با unreal engine 4 در سال 95 ساخته شده است. داستان: چند شب به عملیات باقی‌ مانده است. هر شب گروه‌های تجسس برای نفوذ به داخل پایگاه دشمن که در کوههای سرد و یخ بسته قرار دارد تلاش می‌کنند. از میان کماندوها یک فرد کارکشته با نام کاوه انتخاب و به همراه تعدادی از افراد گروه تجسس به ارتفاعات منطقه دشمن وارد می‌شود.کاوه و تیمش پس از بررسی پایگاه و تشکیلات عظیم دشمن به بقیه گروه می‌گویند که بهتر است کار را هرچه سریعتر آغاز کنند تا بتوانند از غافلگیری دشمن برای نفوذ به داخل پایگاه ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
2
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر volatile