Iran
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من
  • از همکاری با ایشان رضایت کامل دارم بسیار با حوصله پیگیر مشکلات و کاستی هایی که در حال انجام پروژه اتفاق می افتد هستند . امیدوارم در آینده باز با ایشون پروژه ای را به اتمام برسونیم . یا حق
    فریلنسر, خرداد 1395

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    05 مهر 1394