نقد و بررسی ارز دیجیتال Bitcoin
توسط winnerone در تاریخ 02 شهریور 98
نقد و بررسی ارز دیجیتال Bitcoin
قسمتی از این مقاله بیت کوین یک شبکه و ارز پرداخت جدید است.تراکنش های این شبکه به صورت همتا به همتا و بدون نیازبه واسطه ها انجام می شوند.این بدان معناست که ما برای انجام تراکنش ها نیاز به نهاد های متمرکز مانندبانک یا موسسات دیگر نداریم. تفاوت اصلی بیت کوین با ارزهای سنتی غیرمتمرکز بودن آن است.هیچ‌کس مالک شبکه بیت‌کوین نیست و مانند ایمیل،این کاربران بیت‌کوین هستند که آن را کنترل می‌کنند.کاربردهای بیت‌کوین در هیچ‌کدام از دیگر سیستم‌های پرداخت دیگر یافتنی نیست.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نقد و بررسی ارز دیجیتال Bitcoin
توسط winnerone در تاریخ 02 شهریور 1398
قسمتی از این مقاله بیت کوین یک شبکه و ارز پرداخت جدید است.تراکنش های این شبکه به صورت همتا به همتا و بدون نیازبه واسطه ها انجام می شوند.این بدان معناست که ما برای انجام تراکنش ها نیاز به نهاد های متمرکز مانندبانک یا موسسات دیگر نداریم. تفاوت اصلی بیت کوین با ارزهای سنتی غیرمتمرکز بودن آن است.هیچ‌کس مالک شبکه بیت‌کوین نیست و مانند ایمیل،این کاربران بیت‌کوین هستند که آن را کنترل می‌کنند.کاربردهای بیت‌کوین در هیچ‌کدام از دیگر سیستم‌های پرداخت دیگر یافتنی نیست.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
131
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر winnerone