نوشتن مقاله تخصصی در زمینه پرستاری
توسط yaldapourdavar71 در تاریخ 22 آبان 98
نوشتن مقاله تخصصی در زمینه پرستاری
نوشتن یک مقاله تخصصی در زمینه پرستاری توضیحات: این مقاله علاوه بر کسب مقاله پوستر در کنگره بین المللی اخلاق در پرستاری در یکی از نشریات برتر کشور چاپ گردید. نویسنده مقاله به تنهایی خودم بوده ام و در متن از مقالات خارجی و داخلی استفاه شده است. مدت زمان جهت نوشتن این مقاله تنها 10 روز بوده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نوشتن مقاله تخصصی در زمینه پرستاری
توسط yaldapourdavar71 در تاریخ 22 آبان 1398
نوشتن یک مقاله تخصصی در زمینه پرستاری توضیحات: این مقاله علاوه بر کسب مقاله پوستر در کنگره بین المللی اخلاق در پرستاری در یکی از نشریات برتر کشور چاپ گردید. نویسنده مقاله به تنهایی خودم بوده ام و در متن از مقالات خارجی و داخلی استفاه شده است. مدت زمان جهت نوشتن این مقاله تنها 10 روز بوده است.
مهارت های استفاده شده
4
75
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر yaldapourdavar71