Iran
آخرین فعالیت : دیروز

2

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
 • از ایشان راضی و با صبر و حوصله کیفیت لازم را ایجاد گردند از ایشان تشکر میکنم
  کارفرما, خرداد 1395
 • با دقت و سرعت عمل و صداقت سعی در انجام پروژه با حداکثر توانایی خود را داشتند.ارزوی توفیق برای ایشان دارم
  کارفرما, مهر 1393

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
 • عضویت معمولی
  عضویت معمولی
  اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
  13 خرداد 1396