طراحی کارت ویزیت "پوشاک کودک کانگورو"
توسط yasserhassani در تاریخ 25 دی 98
طراحی کارت ویزیت "پوشاک کودک کانگورو"
این کارت ویزیت به سفارش کارفرما (در پونیشا) برای فروشگاه پوشاک کودک کانگورو طراحی شده است. این فروشگاه (Kanguru Shop) عرضه کننده پوشاک باکیفیت ایرانی و خارجی میباشد. از نکات قابل توجه فعالیت این فروشگاه، اختصاص دادن 5 درصد از سود فروش به کودکان سرطانی است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کارت ویزیت "پوشاک کودک کانگورو"
توسط yasserhassani در تاریخ 25 دی 1398
این کارت ویزیت به سفارش کارفرما (در پونیشا) برای فروشگاه پوشاک کودک کانگورو طراحی شده است. این فروشگاه (Kanguru Shop) عرضه کننده پوشاک باکیفیت ایرانی و خارجی میباشد. از نکات قابل توجه فعالیت این فروشگاه، اختصاص دادن 5 درصد از سود فروش به کودکان سرطانی است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
14
174
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر yasserhassani