انتقال اطلاعات
توسط zahra70m در تاریخ 08 بهمن 97
انتقال اطلاعات
بیشاز 500 سایت داخلی و خارجی توسط کارفرما فرستاده شد و اطلاعات تماس آن ها در جدول اکسل وارد گردید
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
انتقال اطلاعات
توسط zahra70m در تاریخ 08 بهمن 1397
بیشاز 500 سایت داخلی و خارجی توسط کارفرما فرستاده شد و اطلاعات تماس آن ها در جدول اکسل وارد گردید
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
132
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر zahra70m