سایت تعیین اسم
توسط zahrabahadori در تاریخ 31 مرداد 98
سایت تعیین اسم
این سایت برای پیشنهاد اسم به والدین طراحی شده، و بر مبنای اسم والدین چند اسم به آنها پیشنهاد میدهد، همچنین کاربر میتواند ویژگی اخلاقی اسامی را مشاهده نماید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سایت تعیین اسم
توسط zahrabahadori در تاریخ 31 مرداد 1398
این سایت برای پیشنهاد اسم به والدین طراحی شده، و بر مبنای اسم والدین چند اسم به آنها پیشنهاد میدهد، همچنین کاربر میتواند ویژگی اخلاقی اسامی را مشاهده نماید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
72
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر zahrabahadori