محاسبه گر قیمت سایت دیجی پالیزی
توسط zantium در تاریخ 23 دی 98
محاسبه گر قیمت سایت دیجی پالیزی
سایت دیجی پالیزی سایتی برای فروش پارکت، کفپوش و... است. این سایت به محاسبه گری نیاز داشت که مشتری بتواند هنگام سفارش تعیین کند چه مقدار از محصول را لازم دارد و محاسبه گر قیمت و تعداد کارتن را به او نمایش دهد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
محاسبه گر قیمت سایت دیجی پالیزی
توسط zantium در تاریخ 23 دی 1398
سایت دیجی پالیزی سایتی برای فروش پارکت، کفپوش و... است. این سایت به محاسبه گری نیاز داشت که مشتری بتواند هنگام سفارش تعیین کند چه مقدار از محصول را لازم دارد و محاسبه گر قیمت و تعداد کارتن را به او نمایش دهد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
165
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر zantium