سایت شخصی حسین فقیهی
توسط zantium در تاریخ 15 آبان 97
سایت شخصی حسین فقیهی
این سایت در سال 97 به درخواست آقای حسین فقیهی ساخته شد. در ساخت این سایت از وردپرس استفاده شد. برای بخش فرم های سایت از ContactForm 7 و Gravity Forms استفاده شده. تمام تصاویر، CSS ها و JS های سایت بهینه شده اند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سایت شخصی حسین فقیهی
توسط zantium در تاریخ 15 آبان 1397
این سایت در سال 97 به درخواست آقای حسین فقیهی ساخته شد. در ساخت این سایت از وردپرس استفاده شد. برای بخش فرم های سایت از ContactForm 7 و Gravity Forms استفاده شده. تمام تصاویر، CSS ها و JS های سایت بهینه شده اند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
156
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر zantium