ترجمه و تولید محتوا بر اساس اصول سئو در سایت روکیدا (آرمیشا)
توسط zmoon در تاریخ 15 آبان 97
ترجمه و تولید محتوا بر اساس اصول سئو در سایت روکیدا (آرمیشا)
با افتخار برای این سایت در زمینه‌های گوناگون تولید محتوا از طریق ترجمه براساس اصول سئو و انتخاب تصویر و گاهی تصویرسازی (بیشتر ترکیب تصاویر) را انجام داده‌ام.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه و تولید محتوا بر اساس اصول سئو در سایت روکیدا (آرمیشا)
توسط zmoon در تاریخ 15 آبان 1397
با افتخار برای این سایت در زمینه‌های گوناگون تولید محتوا از طریق ترجمه براساس اصول سئو و انتخاب تصویر و گاهی تصویرسازی (بیشتر ترکیب تصاویر) را انجام داده‌ام.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
194
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر zmoon