رابط کاربری (UI) طراحی شده برای اپلیکیشن سفارش فست فود
توسط zohouri در تاریخ 13 بهمن 97
رابط کاربری (UI) طراحی شده برای اپلیکیشن سفارش فست فود
رابط کاربری (User Interface) طراحی شده برای Application سفارش Fast food
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
رابط کاربری (UI) طراحی شده برای اپلیکیشن سفارش فست فود
توسط zohouri در تاریخ 13 بهمن 1397
رابط کاربری (User Interface) طراحی شده برای Application سفارش Fast food
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
11
611
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر zohouri