طراح گرافیست

آرنیکاپ آذر 1398 - فروردین 1399 ( کمتر از یک سال )

طراح گرافیست


آموزش های آزاد دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی بهمن 1394 - بهمن 1396 ( 2 سال )

طراح گرافیست


کارشناسی

دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعنی تهران

بهمن 1394 - بهمن 1396 ( 2 سال )


کارشناسی ارشد

دانشگاه سوره تهران

بهمن 1397 - فروردین 1399 ( 1 سال )


تاریخ تولد : 21 فروردین 1373

جنسیت : زن

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است