پروژه Digitalisation and Big Data Mining in Banking شامل چه جزئیاتی است:

موضوع متن در خصوص Digitalisation و داده کاوی در حوزه بانکداری می باشد .

متن به زبان انگلیسی بوده و حدود 9 صفحه می باشد. خواستار ترجمه تخصصی ، حرفه ای و روان هستم. 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16001 میانگین امتیاز
  • 16329
   ترجمه
  • 15674
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 9099 میانگین امتیاز
  • 7194
   ترجمه
  • 11005
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2413 میانگین امتیاز
  • 2150
   ترجمه
  • 3520
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 1570
   داده کاوی
  در 2 روز
 • 1170 میانگین امتیاز
  • 1170
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز