پروژه همکاری برای جمع آوری داده و تهیه گزارشهای انرژی شامل چه جزئیاتی است:

تحقیق اینترنتی برای معلوم نمودن داده های استفاده شده در گزارشهای مختلف انرژی مطابق فایل پیوست

و تهیه نمودارهائ دقیقا مشابه در نرم افزار Power BI

شرایط

تسلط بر زبان انگلیسی

آشنایی با Pivot Tables , Excel و یا Power BI برای تهیه گزارش


امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 6820 میانگین امتیاز
    • 6820
      پردازش داده ها
    در 30 روز