پروژه ترجمه داده کاوی-توسعه زمانبند knn شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه انگلیسی به فارسی یک مقاله در زمینه داده کاوی در مورد توسعه زمانبند knn

زمان تحویل ترجمه حداقل 4 روزه باشد .

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9099 میانگین امتیاز
  • 7194
   ترجمه
  • 11005
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 2835 میانگین امتیاز
  • 2150
   ترجمه
  • 3520
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 4088 میانگین امتیاز
  • 3375
   ترجمه
  • 4801
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 3881 میانگین امتیاز
  • 3881
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز