پروژه ترجمه داده کاوی-توسعه زمانبند knn شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه انگلیسی به فارسی یک مقاله در زمینه داده کاوی در مورد توسعه زمانبند knn

زمان تحویل ترجمه حداقل 4 روزه باشد .

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2635 میانگین امتیاز
  • 1950
   ترجمه
  • 3320
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 4276 میانگین امتیاز
  • 3541
   ترجمه
  • 5011
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 2546 میانگین امتیاز
  • 2593
   ترجمه
  • 2499
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 2531 میانگین امتیاز
  • 2531
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز