پروژه ترجمه داده کاوی-توسعه زمانبند knn شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه انگلیسی به فارسی یک مقاله در زمینه داده کاوی در مورد توسعه زمانبند knn

زمان تحویل ترجمه حداقل 4 روزه باشد .

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8621 میانگین امتیاز
  • 6716
   ترجمه
  • 10527
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 2735 میانگین امتیاز
  • 2050
   ترجمه
  • 3420
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 2731 میانگین امتیاز
  • 2731
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 2638 میانگین امتیاز
  • 2685
   ترجمه
  • 2591
   ترجمه انگلیسی ب..