پروژه پیش بینی صورتهای مالی 5 سال آتی گزارش توجیهی افزایش سرمایه شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

می خواهم صورتهای مالی 5 سال اتی طبق آنچه که در گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت آمده تهیه و در جدول ترازنامه وارد شود. طبق فایل پیوست.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 3 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   حسابداری
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 2 روز