پروژه جمع اوری اطلاعات - مصاحبه غیر حضوری شامل چه جزئیاتی است:

جهت یک تحقیق میدانی  با موضوع :  رضایت و اعتماد درون سازمانی در شرکت های مرتبط با فناوری دیجیتال

پرسشنامه ای  طراحی شده که فایل ان پیوست شده است 

شماره های شرکت ها در اختیار شما قرار داده می شود  و شما این پرسشنامه را از کارمند های مربوطه می پرسید و جواب ها را در جدول پیوست به ما گزارش می کنید 

 جامعه هدف ما کارمندان واحد  برنامه نویسی این شرکت ها  هستند 

مدت زمان هر مصاحبه حدود یک دقیقه است که بابت هر مصاحبه 2000 ت پرداخت میشود 

200 تا 300 شرکت مورد مطالعه قرار می گییرد که حدود 1000 تا 1500 مصاحبه نیاز دارد که در حدود دو ماه انجام میگیرد 

توضیحات تکمیلی در مورد فرایند کاری داده خواهدشد 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پشتیبانی تلفنی
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پشتیبانی تلفنی
  • 0
   دستیار مجازی
  در 60 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 60 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پشتیبانی تلفنی
  در 10 روز