پروژه ترجمه متن حقوقی قرارداد شامل چه جزئیاتی است:

7 صفحه ترجمه قرارداد نمایندگی
ترجمه با دقت و غیر گوگلی ... سرعت و کیفیت انجام کار باعث انتخاب شما می شود.
فایلها در پیوست موجود می باشند.
تشکر

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 465 میانگین امتیاز
  • 530
   ترجمه
  • 400
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 170 میانگین امتیاز
  • 220
   ترجمه
  • 120
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 60
   ترجمه
  • 60
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..