پروژه طراحی لوگو در زمینه فیلم برداری شامل چه جزئیاتی است:

سلام
نیاز به طراحی مجدد لوگو در زمینه فیلم برداری داریم ، زمینه کاری دقیق و نوع لوگو در پیام ذکر خواهد شد

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 22555 میانگین امتیاز
  • 21040
   طراحی آیکون
  • 21930
   تصویرسازی
  • 22010
   ادوبی ایلاستریت..
  • 25240
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 1721 میانگین امتیاز
  • 1050
   طراحی آیکون
  • 950
   تصویرسازی
  • 1320
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3565
   ادوبی فوتوشاپ
  در 8 روز
 • 1860 میانگین امتیاز
  • 1580
   طراحی آیکون
  • 1580
   تصویرسازی
  • 1873
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2409
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 1946 میانگین امتیاز
  • 1831
   طراحی آیکون
  • 1911
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2096
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز