پروژه نیازمند گوینده شامل چه جزئیاتی است:

سلام
من موشن گرافیک کار هستم برای کار هام یک گوینده می خوام که برای هر 1 دقیقه کار یک عدد منطقی دریافت کنید و همیشه در دسترس باشد چون پروژه های زیادی بهش خواهم سپرد
لطفا نمونه کار و قیمت را برای هر دقیقه اعلام کنید

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2830 میانگین امتیاز
  • 2830
   گویندگی
  در 1 روز
 • 2061 میانگین امتیاز
  • 2061
   گویندگی
  در 1 روز
 • 2860 میانگین امتیاز
  • 2860
   گویندگی
  در 1 روز
 • 1305 میانگین امتیاز
  • 1305
   گویندگی
  در 1 روز