پروژه طراحی صدای بازی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام خدمت تمام فریلنسر های عزیز.

پروژه ی مد نظر بخش صوتی بازی هستش.

در حال حاضر برای بخش بتای بازی به یک مهندس صدا برای تولید Sound effect ها و یا همان صوت های بازی محیطی بازی هستیم.

آشنایی با تولید صدا برای بازی ها و بهینه سازی آن ها مهم برای این پروژه مهم است.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 337 میانگین امتیاز
  • 337
   ویرایش صدا
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   صدا گذاری
  در 6 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندس صدا
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی صدا
  در 7 روز