پروژه ترجمه ویدیوهای یوتیوب شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه ویدیوهای عمومی یوتیوب.با موضوع های انگیزشی آموزش فتوشاپ ورزشی و ...
ویدیوها دارای زیرنویس میباشند و توسط فریلنسر زیرنویسها استخراج شده و به فارسی ترجمه میشوند
فایل مورد نظر srt از نوع utf-8 میباشد
مبلغ: برای هر دقیقه ترجمه که فایل زیرنویس انگلیسی دارد ۴۵۰۰۰ ریال و در صورت موجود نبودن فایل زیرنویس مبلغ ۵۳۰۰۰ریال در نظر گرفته شده
در خصوص ویدیوهای تخصصی نیز مبلغ ۵۵۰۰۰ ریال برای هر دقیقه در نظر گرفته شده

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 20813 میانگین امتیاز
    • 20813
      ترجمه انگلیسی ب..
    در 90 روز