پروژه یک صفحه از کتاب اقتصادی سیاسی شامل چه جزئیاتی است:

یک صفحه ترجمه از کتاب اقتصادی سیاسی در یک روز. این یک صفحه به لحاظ محتوا  سنگین است پس تجربه ماقبل لازم است.

نمونه ضمیمه شده است.

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 601 میانگین امتیاز
  • 1103
   ترجمه
  • 100
   تخصص ترجمه در س..
  در 1 روز
 • 705 میانگین امتیاز
  • 705
   ترجمه
  در 1 روز
 • 480 میانگین امتیاز
  • 480
   ترجمه
  در 1 روز
 • 243 میانگین امتیاز
  • 243
   ترجمه
  در 1 روز