پروژه یک صفحه از کتاب اقتصادی سیاسی شامل چه جزئیاتی است:

یک صفحه ترجمه از کتاب اقتصادی سیاسی در یک روز. این یک صفحه به لحاظ محتوا  سنگین است پس تجربه ماقبل لازم است.

نمونه ضمیمه شده است.

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1326 میانگین امتیاز
  • 2553
   ترجمه
  • 100
   تخصص ترجمه در س..
  در 1 روز
 • 2035 میانگین امتیاز
  • 2035
   ترجمه
  در 1 روز
 • 540 میانگین امتیاز
  • 540
   ترجمه
  در 1 روز
 • 243 میانگین امتیاز
  • 243
   ترجمه
  در 1 روز